Pyłek kwiatowy - obnóża pyłkowe


Pyłek kwiatowy - obnóża pyłkowe

Pyłek kwiatowy (obnóża pyłkowe)  zbierany przez pszczoły z pylników kwiatów. Przy pomocy grzebyka, szczoteczki i szczypiec pyłkowych, pyłek zmieszany z miodem formowany jest w kulki. Przynoszony do ula w postaci obnóży pyłkowych w specjalnych koszyczkach na ostatniej parze odnóży. W ulu zrzucany jest specjalnymi kolcami do komórki na plastrze. W celu zakonserwowania pyłku dodawany jest miód ze śliną, całość ubijana głową, w wyniku czego zachodzi reakcja powodująca fermentację mlekową. Tak przygotowany pyłek od tej pory nazywany jest pierzgą, która będzie służyła w późniejszym czasie jako zapas białkowo-witaminowy.
Pszczoły żywią się wodą, nektarem oraz pyłkiem. Dzięki pyłkowi zaspokajają swoje potrzeby życiowe, otrzymując białko, witaminy oraz pozostałe niezbędne składniki. Konsumując pyłek, pszczoły są także zdolne do wytwarzania mleczka pszczelego, którym będą karmić swoje larwy oraz królową (matka przez całe swoje życie jest karmiona mleczkiem, dzięki czemu żyje najdłużej ze wszystkich pszczół w ulu, nawet do 6 lat).

Skład pyłku (przybliżony, różnice pochodzenia pyłku oraz źródła wyników badań):

22,4% białko ogólne;
6,9% lipidy całkowite;
32,9% węglowodany ogólne;
1,4% związki fenolowe;
0,1% inne związki pierścieniowe;
0,13% witaminy
1,3% biopierwiastki
19,9% błonnik

Właściwości biologiczne obnóży pyłkowych:

Osoby cierpiące na alergię powinny zachować ostrożność przy kontakcie z pyłkiem. 

Obnóża pyłkowe wykazują większą przyswajalność po wcześniejszym rozpuszczeniu w wodzie.

Przepisy na zastosowanie obnóży pyłkowych:

Przechowywanie obnóży pyłkowych:

Po wysuszeniu pyłek należy przechowywać szczelnie zamknięty, w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności, w temperaturze do 5°C. Chronić przed słońcem oraz przegrzaniem. W warunkach magazynowych okres przechowywania prawidłowo wysuszonych oraz opakowanych obnóży wynosi 1 rok.

Dawkowanie obnóży pyłkowych:

Przeglądając materiały dotyczące spożywania pyłku widzimy dużą rozbieżność w jego dawkowaniu. Szukając dawek optymalnych nie natkniemy się na jednoznaczne wskazanie ich ilości. Niemniej w każdym z przepisów osiągamy korzystne efekty lecznicze. Odpowiedni okres leczenia pyłkiem wynosi 3-4 tygodnie, jednak tu także napotykamy na różnice zdań u autorów przepisów.

Wysuszone obnóża pyłkowe pozostawione w otwartym opakowaniu chłoną wilgoć. W zależności od wilgotności w danym pomieszczeniu, w późniejszym czasie może dojść do zapleśnienia obnóży. Dlatego pyłek zawsze powinniśmy przechowywać szczelnie zamknięty w lodówce lub chłodni.

Dziwnów pokoje noclegi